ธ.กรุงไทย สินเชื่อเปิดให้ยืม 30,000 บาท ผ่อนสบายมาก

“สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ” เปิดให้ยืมเงินขั้นต่ำตั้งแต่ 15,000 บาท จนถึง 1 ล้านบาท โดยหากผู้กู้ต้องการขอกู้ที่จำนวนเงิน 30,000 บาท และเลือกผ่อนชำระสูงสุดนาน 60 เดือน จะผ่อนเพียงเดือนละ 900 บาท ถือเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการเงินด่วน ผ่อนน้อย สมัครง่าย ไม่ต้องค้ำประกัน

“สินเชื่อบัวหลวง” มีอะไรน่าสนใจ

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท
สมัครง่ายไม่ยุ่งยากไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้ สูงสุด 60 เดือน
อัตราดอกเบี้ยพิเศษแบบคงที่ ตลอดระยะเวลากู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดที่ 16% ต่อปี สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี
เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพและทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ
มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

บัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)
บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน


สมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่เงินเดือนเข้าเพื่อโอนเงินสินเชื่อบัวหลวงสุขใจเข้าบัญชี
สอบถามข้มูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร 1333 หรือที่ www.bangkokbank.com

Facebook Comments