สินเชื่ออเนกประสงค์เดือดร้อนยืมได้เลยวงเงิน 30,000 บาท

PEOPLE CARD บริการสินเชื่อเงินให้กู้ยืมอเนกประสงค์จาก ธนาคารออมสิน ที่มาในรูปแบบของ บัตรกดเงินสด ที่ตอบโจทย์ให้กับผู้ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียน ไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน หรือเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่มีวงเงินให้กู้ยืมสูงสุด 30,000 บาท เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

ออมสินบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD เป็น สินเชื่อเงินกู้ยืม เพื่อสำรองใช้จ่ายในครอบครัวในช่วงเวลาฉุกเฉินเร่งด่วน โดยธนาคารให้วง เงินกู้ยืม สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถ เงินยืมกู้ สูงสุดได้ไม่เกิน 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี เมื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่อก็สามารถกดเงินสดมาใช้ได้ทันที ลองมาติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมต่อด้านล่างกันเลย

 

รายละเอียด สินเชื่อบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD

วงเงินกู้ยืม สูงสุดได้ไม่เกิน 30,000 บาท
มีรายได้ขั้นต่ำ 7,000 บาทขึ้นไป
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
คุณสมบัติผู้สมัคร

มีสัญชาติไทย
มีอายุ 20 – 60 ปี
มีรายได้ประจำ
ผู้ประกอบอิสระ / เจ้าของกิจการ อายุไม่เกิน 65 ปี
ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ ต้องประกอบอาชีพ หรือดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ช่องทางการสมัคร สินเชื่อบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD

สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

*กรณีลูกค้าสินเชื่อธนาคารโครงการธนาคารประชาชนเดิม ติดต่อสาขาที่ใช้บริการ

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

พนักงานประจำ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน
Statement หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจ 1 ปี
ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงการเสียภาษี เงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ
Statement หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
การชำระเงิน

ชำระเต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเงินสดฯ (Statement) หรือ
ชำระบางส่วน หรือ จ่ายตามจริงขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเงินสดฯ (Statement) แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท
ช่องทางการชำระเงิน

เคาน์เตอร์ธนาคารออมสิน
ATM ธนาคารออมสิน
ออมสิน Internet Banking
ออมสิน MyMo
ออมสิน (Direct Debit)
เคาน์เตอร์เซอร์วิส
เทสโก้ โลตัส

Facebook Comments