SPEEDY LOAN ไทยพาณิชย์ ให้ยืม 30,000 บาท

สินเชื่อบัตรกดเงินสดจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ SPEEDY LOAN สินเชื่อเงินสดสมัครง่าย โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน รับเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ กู้ยืมวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 5,000,000 บาท

และสะดวกสบายกับหลายช่องทางการผ่อนชำระ เรามาติดตามอ่านรายระเอียดและวิธีการสมัครสินเชื่อด้านล่างกันเลยครับ.

ข้อมูลสินเชื่อบุคคล SPEEDY LOAN

1. สมัครง่าย โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

2. หากได้รับการอนุมัติ ทางธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชี ที่ลูกค้าได้แจ้งความไว้

3. อนุมัติวงเงินตั้งแต่ 20,000 – 5,000,000 บาท

 

4. กู้ 20,000 – 30,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 24 เดือน

5. กู้ 30,001 – 99,999 บาท ผ่อนได้สูงสุด 60 เดือน

6. กู้ 100,000 – 5,000,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 72 เดือน

7. ชำระเงินคืนธนาคาร เป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน

8. คิดอัตราดอกเบี้ยแบบ ลดต้นและลดดอก

9. ผ่อนชำระขั้นต่ำได้ 12 เดือน และสูงสุดได้ไม่เกิน 72 เดือน

สินเชื่อบุคคล Speedy loan อนุมัติไว

– อนุมัติวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และไม่เกิน 5,000,000 บาท

– ระยะเวลาในการผ่อนชำระได้นานสูงสุด 72 เดือน

 

อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อบุคคล Speedy Loan

** โปรแกรม Speedy Loan Normal ผ่อนสบายเพียงแสนละ 2,700 บาท/เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร สินเชื่อบุคคล Speedy Loan

1. มีอายุระหว่าง 20-60 ปี

2. มีรายได้ขั้นต่ำ

– 15,000 บาท สำหรับ พนักงานประจำ ที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว

– 15,000 บาท สำหรับ เจ้าของธุรกิจ

3. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

 

เอกสารการสมัครสินเชื่อ

1. สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้าบัตร พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

2. สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับพนักงานประจำ)

3. สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับเจ้าของกิจการ)

4. สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้า

เงื่อนไขโดยรวม

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคล Speedy Loan ใช้สำหรับลูกค้าที่สมัคร และได้รับการอนุมัติวงเงิน ระหว่าง 1 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 เท่านั้น
ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน
หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการเว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีท
มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
ท่านใดที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือสอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777

 

Facebook Comments