สินเชื่อกสิกรไทย X/L เปิดให้ ลงทะเบียน ยืมได้ทุกคน ผ่อนสบายมาก

สินเชื่อเงินด่วนจาก ธนาคารกสิกรไทยหรือ K-Bank ยังคงเปิดบริการ “สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan” โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ โดยวงเงินอนุมัติเป็นไปตามเกณฑ์ธนาคาร

 

จุดเด่นของสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

1. สมัครง่ายใช้บัตรประชาชนใบเดียว

2. เงินเดือน 7,500 ก็กู้ได้

3. อนุมัติไว รู้ผลภายใน 30 นาที

4. ดอกเบี้ยต่ำสุด 15% ตลอดอายุสัญญา

5. ใช้จ่ายได้ตามใจคุณ

 

รายระเอียดการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย

2. อายุ 20 ปีขึ้นไป

3. อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

4. ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป

5. ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
(นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)

6. มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้านที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

เอกสารแสดวตัวตน

→ สำเนาบัตรประชาชน หรือ

→ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ (ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย)

หมายเหตุ :

ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร
กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

1. สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ

2. หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ

3. เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด

4. กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น โดยยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น)
สำเนาสลิปโบนัส เฉพาะกรณีโบนัส (อายุไม่เกิน 12 เดือน)
หมายเหตุ :

กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

ตัวอย่างและวิธีการคำนวน ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก คลิก

Facebook Comments