ธกส เปิดช่วยเหลือให้ยืมเงินรายละ 50,000 ผ่อนเพียง 650 บาท

สินเชื่อเงินด่วนทันใจ Smart Cash จาก ธ.ก.ส. อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อเกษตรกร ที่ต้องการเงินด่วน หรือเงินทุนสำรองไว้เพื่อจับจ่ายใช้สอยหมุนเวียน

ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้ลูกค้าบัญชี ธ.ก.ส.กู้เงินสูงสุด 50,000 บาท ตั้งแต่วันนี้-31 มีนาคม 2566 รายระเอียดสินเชื่อจะมีอะไรบ้างเรามาติดตามอ่านด้านล่างกันเลยครับ

 

วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ

– เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นในครัวเรือน ป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบ ได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น

คุณสมบัติผู้กู้

– เป็นเกษตรกรลูกค้าที่มีประวัติการเชำระหนี้

– ณ วันที่ขอกู้เงินต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ

– ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้

 

วงเงินกู้

– สูงสุดรายละ 50,000 บาท สามารถเบิกถอนได้หลายครั้วตามวงเงินที่มีอยู่

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

– กำหนดให้ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นพร้อมกันทั้งจำนวนไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันทำสัญญา หากลูกค้าสามารถชำระดอกเบี้ยได้ครบถ้วน พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้ ในปีถัดไปในอัตราตามประกาศของธนาคาร ธนาคารจะขยายเวลาชำระหนี้ต้นเงินคงเป็นหนี้ ออกไปคราวละไม่เกิน 12 เดือน ตามรอบชำระเดิม

หลักประกันสินเชื่อ

– ที่ดินจำนอง ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง

– บุคคล 2 คนค้ำประกันไม่เกิน 300,000 บาท

– ข้าราชการ 1 คน ค้ำประกันไม่เกิน 100,000 บาท

 

เบิกจ่ายง่ายผ่านบัตร ATM ของทางธนาคาร ธ.ก.ส.

ผู้ที่มีความประสงค์จะขอกู้สินเชื่อเงินด่วนทันใจ Smart cash จะต้องเป็นลูกค้าที่เป็นเกษตรกรและมีบัญชีของธนาคาร ธ.ก.ส. ผู้กู้จะต้องไม่อยู่ในระหว่างช่วงปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และไม่มีประวัติ

หนี้เสีย ซึ่งวันที่ดำเนินการยื่นขอสินเชื่อผู้กู้จะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ

สินเชื่อชนิดนี้จำเป็นจะต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือใช้บุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

สามารถติดต่อยื่นเรื่องสมัครสินเชื่อได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-555 0555

Facebook Comments