กรุงไทยปล่อยสินเชื่อ วงเงิน 100,000 บาท อนุมัติไวใน 5 นาที

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ภายใต้ชื่อ กรุงไทยใจดี เปิดให้ยืม 100,000 บาท สามารถ สมัครผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคาร อนุมัติง่ายภายใน 5 นาที รู้ผลไว ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และ สามารถ ผ่อนแบบสบายๆ 1,653 บาท ต่อเดือน และ ยังชำระได้สูงสุดถึง 84 เดือน หรือหาก ยืม 50,000 เลือกผ่อนชำระ 84 เดือน ผ่อนเพียง 826 บาท ต่อเดือน ซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ประสบกับปัญหาด้านการเงิน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ได้ก้าวผ่านสถานการณ์ในช่วงนี้ไปได้ อย่างอุ่นใจมากยิ่งขึ้น โดยสินเชื่อ กรุงไทยใจดี มีวงเงินให้ยืม ถึง 100,000 บาท สมัครผ่านได้ที่ แอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT รู้ผลไวภายใน 5 นาที โดยไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

รายละเอียด และ เงื่อนไข สินเชื่อกรุงไทยใจดี

วงเงินหมุนเวียนสำรอง พร้อมใช้สูงสุด 100,000 บาท (ทุกคนจะได้วงเงินไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กันเครดิตและฐานของเงินเดือน
ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน ไม่ต้องใช้เอกสาร
ไม่ใช้ไม่เสียดอกเบี้ย ฟรีค่าธรรมเนียม
สมัครผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT รู้ผลไว 5 นาที
ระยะเวลา ให้กู้ 1 ปี (ต่ออายุทุกปีโยอัตโนมัติ)
ยืม 100,000 บาท ผ่อนชำระคืนได้นานสูงสุด 84 เดือน หรือผ่อน เพียง 1,653 บาทต่อเดือน
หากยืม 50,000 บาท ชำระคืน 84 เดือน หรือ ผ่อนเพียง 826 บาท ต่อเดือน

คุณสมบัติผู้ขอกู้

เป็นบุคคลสัญชาติไทย
เป็นลูกค้าธนาคาร และมีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย
จะต้องได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อผ่าน Krungthai Next หรือ Krungthai Connext แล้วเท่านั้น
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยต่อปี 15-24% (คิดดอกเบี้ยดอกที่ใช้วงเงิน )
ระยะเวลาให้กู้ 1 ปี (ต่ออายุทุกปี โดยอัตโนมัติ) กรณีที่ผ่อนชำระดี และ เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร
เงื่อนไขค่าบริการ

ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
ค่าอากรแสตมป์ 0.05% จากวงเงินที่ได้รับ อนุมัติไม่เกิน 10,000 บาท และ อาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของหน่วยงานราชการกำหนดไว้
ค่าติดตามทวงหนี้ ตามประกาศของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกรอบของการผิดนั้ดชำระหนี้

หมายเหตุ: ข้อควรระวัง ต้องชำระหนี้ ให้กับธนาคารตามจำนวน และ ตรงตามรอบที่กำหนดไว้

– กรณีที่ ผิดนัดชำระหนี้ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ที่ระไว้ในสัญญา บวกร้อยละสามต่อปี
– มีค่าปรับ ค่าดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ไม่เกินตามประกาศของธนาคาร ซึ่งปัจจุบัน ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อ ปี
– อัตราดอกเบี้ย คิดคำนวณตั่งแต่วันที่มีการเบิกใช้วงเงิน

ท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือโทร 02-111-1111

Facebook Comments