สินเชื่อพรอมิส ให้ยืม 2O,OOO ไม่เช็กเครดิต ผ่อน 700 บาท/เดือน

หากใครที่กำลังมองหาสินเชื่อเงินให้กู้ยืมสักก้อน เพื่อมาเป็นทุนหมุนเวียนหรือใช้จ่ายยามฉุกเฉิน สินเชื่อบุคคลพรอมิส เป็นบริการสินเชื่อที่เปิดโอกาศให้บุลคลทุกอาชีพ หรือผู้มีรายได้น้อย สามารถขอสินเชื่อได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สมัครง่าย อนุมัติไว

วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน หรือไม่เกิน 300,000 บาท รู้ผลสมัครภายใน 1-5 วัน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมต่อด้านล่างกันเลย

 

จุดเด่นที่น่าสนใจ ของสินเชื่อ

เงินเดือน 8,000 ก็กู้ได้
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
สามารถกู้เพิ่มได้ แม้จะยังไม่ปิดบัญชี
ปิดบัญชีก่อนกำหนด ไม่เสียค่ายกเลิกสัญญา
วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน หรือไม่เกิน 300,000 บาท
อนุมัติไว รอผลการพิจารณาได้ภายใน 1-5 วันทำการ
วงเงินสินเชื่อ

ผู้กู้ที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 2.0 เท่า ของรายได้ต่อเดือน
ผู้กู้ที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือนหรือไม่เกิน 300,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ

– สัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 20 – 64 ปี

– บุคคลที่มีรายได้ต่อเดือน 8,000 บาท ขึ้นไป (ผู้ที่แสดงสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนได้)

– อายุการทำงานปัจจุบัน

พนักงานรายเดือน ในการสมัครสินเชื่อต้องมีอายุงาน 1 เดือนขึ้นไป
พนักงานรายวัน / สัญญาจ้าง อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
– มีที่พักอาศัยหรือที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ ยกเว้น 3 จังหวัดภาคใต้ ดังนี้ ปัตตานี,ยะลา และ นราธิวาส

– มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

 

เอกสารใช้ประกอบการสมัคร

– บัตรประชาชนตัวจริง

– สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง อายุไม่เกิน 60 วัน

– สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด ตัวจริงพร้อมสำเนา

การชำระคืนสินเชื่อ

จำนวนงวดการชำระคืนต่ำสุด 2 เดือน
จำนวนงวดการชำระคืนสูงสุด 66 เดือน
ลูกค้าจะชำระจำนวนเงินไม่น้อยกว่ายอดชำระคืนเงินกู้ขั้นต่ำตามตารางแสดงยอดชำระคืนเงินกู้ขั้นต่ำด้านล่างนี้


ตัวอย่างการคำนวณ การชำระเงินคืน

จำนวนเงินอนุมัติ 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 9-10% ต่อปี ระยะเวลาในการผ่อนชำระ 36 เดือน ยอดชำระขั้นต่ำต่อเดือน 400 บาท

หมายเหตุ: ตัวอย่างเป็นการคำนวนในเบื้องต้น ตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ คุณสมบัติของผู้สมัครและผลการพิจารณาอนุมัติในแต่ละราย

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 1751 หรือติดต่อโดยตรงที่สาขาและจุดบริการใกล้บ้าน

Facebook Comments