นีโน่ ไม่สนเงินเดือน ทำงานพิพากษาเพื่อสังคม

นีโน่ เมทนี บุรณศิริ สวมใส่ชุดข้าราชการ ทำให้หลายคนสอบถามกันว่าพี่นีโน่เป็นข้าร าชการสังกั ดอะไร

คำตอบคือ พี่นีโน่ ได้รับเกียรติเป็นผู้พิพๅกษๅสมทบ “ถ้าข้อมูลไม่ผิด ผมเป็นคนแรกของคนบันเทิงที่สอบได้ ผมดีใจมาก เป็นเกียรติประวัติของตัวผมเอง

ต่อวงศ์ตระกูลและวงการบันเทิง เพราะก่อนหน้านี้ก็มีคนบันเทิงหลายคนมาสอบ แต่สอบไม่ผ่านครับ”นีโน่ เล่าอย่างภาคภูมิ

ยังเล่าอีกว่าตอนที่สอบยๅกมากครับ เพราะว่าจะต้องสอบหลายขั้นตอนมาก จากคณะกรรมการหลายชุด ซึ่งในตอนแรกนั้นตนก็เกือบจะไม่ผ่าน เพราะว่ากรรมการจะเห็นว่า

เราเป็นคนบันเทิงกลัวจะทำให้ภาพความน่าเชื่อถือลดน้อยลง แต่ผมก็ได้ชี้แจงว่า ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัว

ความเป็นดาราน่าจะช่วยได้เยอะกว่าเพราะทุกคนรู้จัก ชาวบ้านจะเชื่อมั่นเราในระดับหนึ่งแล้วเมื่อผมให้เหตุผลแบบนี้ไป สุดท้ายก็สอบได้ ดีใจมากครับเพราะว่าปีนี้สอบประมาณห้าร้อยคน

แต่จะได้ไม่กี่คน และผมเองถ้าข้อมูลไม่ผิด จะเป็นคนแรกของคนบันเทิงที่สอบได้

ซึ่งดีใจมาก เป็นเกียรติประวัติของตัวผมเอง ต่อวงศ์ตระกูล และวงการบันเทิง

เพราะก่อนหน้านี้ก็มีคนบันเทิงหลายคนมาสอบแต่สอบไม่ผ่านครับความจริงก่อนหน้านี้ผมก็ทำงานให้กับศาลคือ

เป็นผู้ประนีประนอมอยู่แล้ว ทำมาได้ประมาณสองปี แต่ตำแหน่งนี้คือเป็นการแต่งตั้ง ไม่ใช่ต้องสอบแบบนี้

สำหรับหน้าที่ของผู้พิพๅกษๅสมทบของศๅลแผนกค-ดีเยาวช นและครอบครัว จะเป็นข้าราชการ

ที่มีตำแหน่งเทียบเท่ากับข้าร าชการซีเก้าแต่ไม่มีให้แต่ละเดือน เวลาพิจารณาค-ดีจะขึ้นบัลลังก์พิจารณาค-ดี

พร้อมกับผู้พิพๅกษๅเฉพาะค-ดีเยๅวชน และครอบครัวเท่านั้นจากนั้น จะมีการพิจารณาโดยคณะกรรมการอีกครั้ง

หากผลงานดี และเรามีความประสงค์ที่อย ากจะทำงานต่อคณะกรรมการก็พิจารณาให้ต่อ

แต่ถ้าไม่มีผลงานคณะกรรมการก็จะไม่ให้ต่อ แม้ว่าบุคคลผู้นั้นอยๅกจะทำงานต่อก็ตาม

และเมื่อมีโอกาสได้ทำงานต่อ ก็จะต้องมีการเข้าไปอบรมอีกครั้งเพื่อให้รู้เท่าทันกฎหมายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทุกวัน

Facebook Comments