3 วันเกิดผู้อื่นหยิบยื่นความรวยมาให้

3 วันเกิดผู้อื่นหยิบยื่นความรวยมาให้

วันพุธกลางคืน

มีญาติช่วยเหลือเ รื่องการเเนะนำช่องทางด้าน

การทำงานหรือขย ายสาขา ทำให้มีโอกาสที่ขย ายสาขาหรือเพิ่มเติม

ในส่วนของงานใหม่ได้เป็นอ ย่ างดี ทำให้การเ งิ นเยอะขึ้น

วันศุกร์

มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือ อาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่เคยติดต่อ

ลูกค้าเก่าหรือหน่วยงานที่ประทับใจในการทำงาน

ของเรานึกถึงเเละเข้ามาช่วยเหลือทำให้การงานเติบโต

กว่าที่คิดเเละที่สำคัญอุปสรรคที่เเก้ไม่ได้จะเเก้ไขได้อ ย่างดี

วันจันทร์

มีเพื่อนสมัยเรียนช่วยเหลือเ รื่องหาเ งินทุนหรือหุ้นส่วนเข้ามาคุย

เ รื่องธุรกิจ ทำให้ธุรกิจโตขึ้นมากเเละเ งินโดยรวมก็เพิ่มขึ้นมาก

ทำให้เ งินเยอะขึ้นเเละมั่นคงขึ้น คนที่มีคนช่วยเหลือด้านการเ งิ นในช่วงนี้ถือว่าดีมาก

เพราะว่าโอกาสไม่ได้มีง่าย เเละเป็นทุนที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าคน

Facebook Comments