พ่อช้างเอราวัณ ให้โชคบูชายังไงให้รวย

บูชาองค์ช้างเอราวัณ

ท่องนะโม 3 จบ โอมเอราวะณะ คะขัง ปูเชมิ ให้ท่อง 3 หรือ 9 จบ แล้วบอกชื่อตนเองจากนั้น อ ธิ ษ ฐ า น ขอพระในสิ่งที่ต้องการ เชื่อกันอย่างแพร่หลายว่าหากผู้ใดได้มาขอพรแล้ว ช้างเอราวัณสามารถดลบันดาลให้เกิด โภคทรัพย์สมบัติ และโชคลาภนานาชนิด สิ่งของทีนิยมนำมากราบไหว้และแก้บนได้แก่กล้วย อ้อย สับปะรด มะพร้าว และผลไม้ต่างๆ และมีข้อแม้ว่าห้ามขอและห้ามบนบานสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

คาถาบูชา โอม เอราวัณ ตรีศิระ มหาสาธุการ

ผู้ที่เหมาะสม ผู้ที่ปรารถนาความสมบูรณ์พูนสุข ความอิ่มหนำสำราญ ลูกจ้างที่ใกล้ชิดกับเจ้านาย หวังความเมตตาจากนายจ้าง เพราะเอราวัณเทพบุตรเป็นเทพที่ ตามเสด็จพระอินทร์ตลอด ท่านจะให้การคุ้มครองกับคนที่ มีความซื่อสัตย์กับนายจ้างเช่นเดียวกับตน แต่ต้องเป็นคน มี สั จ จ ะ เท่านั้น ผู้ทีได้รับความไม่เป็นธรรมจากนายจ้าง ให้บูชาท่านด้วย บายศรีปากชามคู่หนึ่ง บอกกล่าวขอความเป็นธรรม

การไหว้พ่อช้างเอราวัณจะมีหลายแบบ รายละเอียดตามนี้

1.ไหว้ทั่วไป จะใช้พวงมาลัยดาวเรือง 3 พวง แผ่นทองเปลวปิดที่องค์จำลอง 3 แผ่น จุดธูปบูชา 9 ดอก
2.ไหว้ขอพรจะใช้พวงมาลัยดาวเรือง 9 พวง แผ่นทองเปลวปิดที่องค์จำลอง 3 แผ่น จุดธูปบูชา 9 ดอก
3.สักการะด้วยการบนบานศาลกล่าวหรือแก้บน ใช้พวงมาลัยดาวเรือง 27 พวง แผ่นทองคำเปลว 9 แผ่น จุดธูปบูชา 36 ดอก

 

Facebook Comments